بازار انواع قاووت هفت گیاه

زمان مطالعه: ۳ دقیقه با شنیدن نام قاووت می‌توان به یاد استان کرمان و سوغاتی بی نظیرش افتاد زیرا قاووت یا به زبان عامیانه خود کرمانی‌ها قوتو یکی از سوغاتی های مخصوص کرمان است. این مح

ادامه مطلب