صادر کننده قاووت خشخاش ساده کرمان

زمان مطالعه: ۳ دقیقه قاووت خشخاش کرمان از سوغاتی های معروف است که همان طور که از اسم آن پیداست از دانه های خشخاش آسیاب شده تهیه می شود البته که در ترکیب آن مواد دیگری هم وجود دارند.

ادامه مطلب