مراکز عرضه قاووت انرژی زا اردبیل

زمان مطالعه: ۳ دقیقه قاووت یکی از مقوی ترین و انرژی زا ترین ماده خوراکی است که به عنوان سوغاتی مشهور کرکانشاه شناخته شده است. البته که قاووت اردبیل نیز یکی از انواع قاووت هایی است ک

ادامه مطلب