تولید کننده قاووت گل گاوزبان تازه

زمان مطالعه: ۳ دقیقه قاووت گل گاوزبان از مخلوط هل سبز، شکر و گل گاوزبان می باشد که مهم ترین اجزای تشکیل آن گل گاوزبان می باشد و بیشترین خاصیت از آن گل گاوزبان می باشد. قاووت گل گاوز

ادامه مطلب