تولید کنندگان قاووت پسته صادراتی

زمان مطالعه: ۳ دقیقه تولیدکنندگان قاووت پسته صادراتی قصد دارند تا صادرات خود را به کشور های اروپایی ایجاد کنند. برای این عمل باید روند کیفیتی خود را تغییر دهند و به حمایت دولتمردان

ادامه مطلب